آریاترجمه | ترجمه فوری مقاله

آریا ترجمه

سفارش آنلاین ترجمه ،تایپ، ویراستاری پایان نامه و چاپ کتاب

رویکردهای ترجمه فوری در آریاترجمه


رویکرد موسسات به ترجمه فوری متون عمومی و یا تخصصی، بسته به خواست مشتری، متفاوت است. به عبارت دیگر، مترجم می‌تواند متن را با روش‌های مختلفی به صورت فوری ترجمه کند. یکی از مسائل مهمی که آریاترجمه مدیریت خاصی روی آن دارد، انجام سفارش ترجمه فوری است. به طور کلی، مدیران آریاترجمه دو رویکرد متمایز و برجسته برای ترجمه متونی که مشتری خواهان ترجمه فوری آن است در اختیار دارند:


 الف: در رویکرد نخست، ترجمه فوری به صورت بخش به بخش انجام می‌شود و همزمان هر بخشِ ترجمه شده توسط مترجم ارشد (ناظر کیفی) از طریق تطبیق متن مقصد با متن مبدأ، تحت کنترل کیفی قرار گرفته و در نهایت پس از تأیید مدیریت، متن ترجمه شده به مشتری ارسال می‌شود. در این روش سرعت کار به دلیل مشارکت همزمان مترجم اصلی و مترجم ارشد در فرایند ترجمه فوری بیشتر است. این رویکرد مناسب متونی است که حجم بالایی دارند.


ب: در رویکرد دوم، متن از ابتدا تا انتها ترجمه شده و سپس مترجم ارشد کیفیت ترجمه را به دقت بررسی کرده و تأییدیه آن را از مدیریت اخذ می‌کند. این رویکرد مناسب متون کم حجم‌تر است.

برخی از مترجمین آریا ترجمه


ورود به پنل کاربری